Hauʻoli Ala Polohiwa a Kanaloa

Poʻaono, lā 19 o Kēkēmapa, 2020

Ma ka lā 19 ʻo Kēkēmapa, ua eʻe mākou i ka ʻaha kakahiaka i kapa ʻia ʻo Ala Polohiwa a Kanaloa ma kumukahi. A piʻi maila ʻo Kānehoalani i ke ʻalihilani, ʻoia hoʻi ke kūlana o kā mākou haumāna ʻeha i ka hālau nei, e lilo aku i mau alakaʻi. ʻAuamo no hoʻi lākou i ka hoʻolaha kaʻaʻike ʻana aku i nā haumāna āpau. ʻO lākou ka leo o ke kumu.

Me ia ana kūlana pākahi e like hoʻi ka hoʻopiʻi kuahu , hiki maila nā kuleana kiʻekiʻe nō lākou pākahi i ko kākou wahi naʻauao. He koʻikoʻi e  hoʻokaulike ʻia ai nā lā Papahulilani me nā wā puka no ka mea, ʻae ʻia mākou i ka manawa kūpono e launa  ai a hoʻomaopopo pū i ka pilina i ko kākou ʻāina. ʻO ia ka ʻūmaupaʻa ʻano nui o ko kākou pikʻo a nā mea kekahi a kākou e hana ai i ka hālau nei.

On December 19th we embarked on morning solstice ceremonies at Kumukahi. As sun rose up, so did the status of four of our students in our hālau, to assume the role of alakaʻi. They now take on the role of disseminating  information to our collective learners. They are the kumuʻs voice.

With each benchmark like hoʻopiʻi kuahu, comes higher responsibilities for each of them in our learning space. Aligning celestial days is also important with traditional graduations as it affords us to opportunity to commune in direct kinship to our landscape. It is the key component to who we are and what we do in our hālau.